Laddar

Utmanande beställning blev lyckat projekt: "Riktigt stolt"

Cirkulationsplats vid Slakterigatan/Stefan Anskoff. Pressbilder Markona

Vad tycker du om den nya cirkulationsplatsen vid Slakterigatan i Västerås?

delningar

Markona vann våren 2018 en upphandling inom Västerås stad. Det innebär att företaget Markona fick en beställning på att skapa nybyggnad av cirkulationsplats vid Slakterigatan i Västerås, samt en ny gång- och cykelväg mellan Krangatan och Slakterigatan. Projektet startade i juni 2018 och blev klart i december. Det visade sig bli något av en utmaning för Markona då det var komplext med många delmoment och en annorlunda lösning för rondellens smyckning. Det vi inte ser ovan mark är alla de skikt, kablar, vatten och avlopp som finns under. Under byggnationen skulle de samtidigt orsaka så få trafikavbrott som möjligt och få trafiken att flyta på. Enligt Markona blev det utmanande projektet väldigt lyckat.

– Jag är riktigt stolt över detta projekt. Vilket team jag har jobbat med – de är så duktiga och engagerade. Att vi lyckats hålla alla flöden igång under projektet känns riktigt bra. Ett kvitto på vårt totala arbetsresultat bevisar även att vi har gjort rätt i kalkylen då ekonomin i projektet har varit lönsam, säger Stefan Anskoff, projektansvarig Markona i ett pressutskick.

Rondellens uppgift är att över tid skapa bättre trafikflöde som minimerar antalet start och stopp. Då Mälaren ligger i anslutning till Västerås valde man det estetiska intrycket i färg och form genom att lägga blått konstgräs i centrum av rondellen som framhävs visuellt och har en koppling till vatten och syns tydligt för alla förbipasserande.

Relaterade artiklar