TV: Får jag behålla lönen fast jag slutat?

Fredrik Stolt svarar på läsarnas frågor kring juridik. Foto: Pressbild, Matilda Larsson.

FRÅGA JURISTEN: Så bör du agera om du får en oväntad utbetalning från en tidigare arbetsgivare.

delningar

Juristen Fredrik Stolt från LRF Konsult svarar på läsarnas frågor. Denna vecka handlar det om vad du bör göra om du fått en oväntad utbetalning från en tidigare arbetsgivare.

FRÅGA: "Jag fick ett större belopp inbetalt från min förra arbetsgivare. Jag slutade strax efter årsskiftet. Trots att jag inte jobbade i mars fick jag i slutet av mars en löneutbetalning som inte bara omfattade en normal månadslön efter skatt - det var betydligt mer än så som utbetalades. Jag hade inga sparade semesterdagar eller övertidstimmar från föregående år. Vad gäller? Måste jag säga något till min förra arbetsgivare eller är det upp till dem att upptäcka det och höra av sig om de vill ha tillbaka pengarna?"

SVAR: Din fråga berör något som kallas för obehörig vinst eller condictio indebiti. Det senare är latin och betyder att återställa det icke ägda. 

HD konstaterade i en dom från 2011 att huvudregeln vid condictio indebiti sedan gammalt ansetts vara att den som felaktigt erlagt ett belopp har rätt att kräva tillbaka beloppet (Målnummer: T 3855-10).

Dock konstaterade domstolen att regeln har undantag. Ett undantag är när den som har fått pengarna är i god tro. Med god tro menas att man inte inser/insåg att man inte har/hade rätt till pengarna (så kallad subjektiv god tro) eller att man inte borde inse/ha insett att man inte har/hade rätt till pengarna (objektiv god tro).

I fallet konstaterade HD att ju längre tid betalaren dröjer med återkrav, desto större skäl har mottagaren att tro att betalningen är definitiv. När det har gått tio år sedan en utbetalning gjorts preskriberas skulden enligt preskriptionslagen. 

När är en betalning felaktig?

Avgörande för om en betalning kan anses vara felaktig eller inte beror på om betalningen skett utan rättsgrund och att den inte utgör en disposition (enligt HD i ovan nämnda mål). Att en betalning saknar rättsgrund kan sägas innebära att betalaren saknar anledning att erlägga beloppet.

Om du betalar 150 kronor för en liter mjölk istället för 15 kronor enligt prislappen kan de 135 kronor du betalar för mycket anses sakna rättsgrund. Om du väljer att betala 150 kronor för en liter mjölk, exempelvis för att gynna bonden om du köper den direkt av honom eller henne, skulle man kunna säga att de 135 kronor du betalar extra utgör en så kallad disposition.

Det aktuella fallet

Din före detta arbetsgivare kan inte anses ha intresse av att betala ut ett belopp till dig utan rättsgrund. Om de skulle ha en rättsgrund, det vill säga att det finns en bakomliggande skyldighet för din före detta arbetsgivare att betala ut beloppet till dig, är betalningen inte felaktig.

Om en sådan rättsgrund saknas uppstår däremot frågan om du insåg att betalningen saknade rättsgrund, det vill säga om du insåg att din före detta arbetsgivare inte hade anledning att betala ut beloppet till dig. 

Om du hade varit anställd några dagar i mars och utbetalningen avsett en eller ett par tusenlappar skulle det inte ha varit orimligt att tro att rättsgrund fanns för deras utbetalning. Om det skulle gå en tid utan att du fick något krav på återbetalning skulle din eventuella goda tro stärkas ytterligare och därmed även din rätt att behålla pengarna, oavsett om rättsgrund hade förelegat eller inte.

Som jag tolkar din fråga varken arbetade du eller var anställd i mars, inte av din förra arbetsgivare i alla fall. Med hänvisning till ovanstående torde rättsgrund saknas för utbetalningen. 

Jag tycker att du ska ta kontakt med din förra arbetsgivare. Då får du veta hur de ställer sig till det utbetalade beloppet. Om de säger att du får behålla hela eller delar av beloppet kan du utgå från det. Får du veta vad som gäller behöver du inte vara orolig att de senare ska komma med krav.

Vill du ställa en fråga kring juridik? Mejla fredrik.stolt@lrfkonsult.se

Fredrik Stolt

LRF Konsult

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar